You are here

Åben Hal Baunehøjskolen

Velkommen til Baunehøjhallen og Tumlesalen

Baunehøjhallen og tumlesalen ligger i forbindelse med Baunehøjskolen.

Hallen er 17,5 m. bred og 35,5 m. lang. Hallen er optimal til flere forskellige former for idræt. Herunder fodbold, badminton, yoga, dans, gymnastik, minitennis (med skumbold), floorball, volley og basket. Basketkurvene kan hæves og sænkes.

Tumlesalen har plads til ca. 30 personer. Tumlesalen kan bruges til gymnastik, dans og yoga. Der er ikke noget musikanlæg.

Information

 • Regler for leje

  Udlånsregler for Åben Hal-brugere

  • Kommunen stiller lokaler til rådighed med lys varme, rengøring, indretning og udstyr til de udbudte aktiviteter.

  • Da rengøring af skolerne normalt foregår om morgenen, kan man ikke forvente at lokalerne er nyrengjorte.

  • Op- og nedtagning af udstyr sker i bookingtiden og der vil ikke være bistand til dette fra en servicemedarbejder.

  • Når man bruger kommunens lokaler skal man følge ordensreglerne for det pågældende sted. Og man skal rette sig efter instrukser fra brandmyndighed eller anden myndighed på stedet.

  • Hvis man som bruger laver skader der ikke skyldes almindelig brug eller ikke overholder ordensreglerne kan brugeren pådrage sig et erstatningsansvar.

  • Kommunen påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugerens ejendele.

  • Hvis brugeren overtræder eller groft misligholder ordensreglerne, og dette medfører et økonomisk tab for Kommunen, vil denne udgift blive opkrævet brugeren.

  • Kommunen forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde tilladelser til at bruge lokalet, hvis det bliver nødvendigt. Det er først og fremmest kommunens frivillige folkeoplysende foreninger og den pågældende skole, der efter bestemmelser og anvisning af lokaler i folkeoplysningsloven, har ret til tid i lokalerne. 

  • Der er adgang til omklædningsrum 30 minutter inden den bookede tid. Senest 60 minutter efter den bookede tid, skal brugeren have forladt faciliteten og leveret nøglen tilbage i nøgleboksen.

  • I tilfælde af, at hallen eller omklædningsrum ikke efterlades i opryddet tilstand, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500 som skal dække udgiften til oprydning/rengøring

  • Booking af tider/aktiviteter i forbindelse med Åben Hal, kan kun bookes gennem WannaSport.

  • Kommunen står kun til ansvar for de brugere der har booket en tid/aktivitet gennem WannaSport.

  • Kommunen står ikke til ansvar for skader sket ved brug af udstyr/inventar, som ikke hører til den bookede aktivitet.

  • Det er ikke tilladt at ryge på skolernes/faciliteternes område, hverken ude eller inde, i forbindelse med Åben Hal-bookinger.

  • Ved udløsning af brandalarm, uden et tilfælde af brand, bliver brugeren pålagt et gebyr på kr. 5300 som er den direkte udgift der opkræves af Østsjællands beredskab.

  • Ved udløsning af tyverialarm, bliver brugeren pålagt et gebyr på kr. 580 til dækning af udgiften til vagtkørsel.

  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolernes/faciliteternes område, hverken ude eller inde, i forbindelse med Åben Hal-bookinger.                                                          

 • Support

  Hvis du har problemer med Wannasport app'en eller din kode ikke virker kan du ringe til Wannasport på følgende nummer: 71 99 26 44.

  Har du andre udfordringer kan du skrive en mail til: aabenhal@roskilde.dk (mailen besvares mandag - fredag mellem 9:00 -15:00)

   

 • Ris & Ros

  Vi elsker at få ros, men ønsker os også rigtig meget at få lidt ris. Så skriv endelig, så vi kan blive bedre:-)

  aabenhal@roskilde.dk

Senest opdateret

10.10.2016