You are here

Bevægelse på erhvervsskoler

Da eleverne på Roskilde Handelsskole startede nyt skoleår efter sommerferien fik de bevægelse på skoleskemaet – præcis som den nye erhvervsskolereform foreskriver det.

...I Roskilde sker det bare et helt år, før reformen træder i kraft.

Bevægelsesprojektet er et metode- og udviklingsprojekt og omhandler konkret, at 4 hold på HG vil modtage fire ugentlige idræts- og bevægelsestimer, hvoraf de 2 timer er via koordinerede idrætsforløb. Projektets formål er, at gøre bevægelse og idræt til en naturlig del af undervisningen på en erhvervsskole. Vi ønsker desuden, at undersøge og dokumentere, hvilke effekter et øget fokus på bevægelse har for erhvervsskoleelevers sundhed og tilknytning til skolen, særligt ift. trivsel, frafald, fravær og øget foreningsdeltagelse.

Projektet kort fortalt

 • 4 hold fra Roskilde Handelsskole grunduddannelse deltager i projektet.
   
 • Eleverne vil modtage fire ugentlige idræts- og bevægelsestimer via koordinerede forløb.
   
 • Roskilde Handelsskole varetager selv halvdelen af de indlagte bevægelsestimer, og den anden halvdel varetages primært af idrætsforeninger.
   
 • Projektet undersøger og dokumenterer, hvilke effekter et øget fokus på bevægelse har for erhvervsskoleelevers sundhed og tilknytning til skolen, særligt i forhold til trivsel, frafald og fravær.
   
 • Det er også et mål at styrke de unges tilknytning til foreningslivet.
   
 • Projektet et samarbejdsprojekt - det første af sin art - der aktivt skaber et samarbejde mellem foreningslivet, kommunen, DIF og en erhvervsskole (Roskilde Handelsskole).
   
 • Budget for delprojektet: 1.475.000 kr.

Senest opdateret

03.02.2015