You are here

Om Roskilde Breddeidrætskommune

Roskilde Kommune er udvalgt af Kulturministeriet og Nordea-Fonden til Idræt for Alle-kommune 2014-16.

Med udvælgelsen har kommunen igangsat tre projekter, der sigter mod at skabe mere bevægelse for børn og unge i Roskilde.

De tre projekter er:

1. Foreningslivet ind i folkeskolen
2. Bevægelse på erhvervsskoler
3. Idræt til selvorganiserede grupper

Med projekterne ønsker Roskilde Kommune at fremme den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis. Læringen fra breddeidrætsprojekterne har også stor bevågenhed på landsplan hvor læringen og resultaterne skal fungere som rollemodeller for andre kommuner.

Projekterne administreres af et sekretariat der er forankret i Kultur & Idræt i Roskilde Kommune. Der afholdes i efteråret 2016 en national konference hvor projektet evalueres og resultaterne fremlægges.

Senest opdateret

03.02.2015