You are here

Projekt Åben Hal i Roskilde Kommune

I den sidste halvdel af 2016 har Roskilde Kommune afprøvet af åbne kommunale faciliteter til private brugere.

I efteråret var det muligt at booke faciliteter på fire lokale skoler i deres ledige tider: Baunehøjskolen, Klostermarksskolen, Peder Syv Skolen og Sct. Jørgens Skole. 

Pilotprojektet overgik al forventning. Succeskriteriet var 75 bookninger i prøveperioden, og resultatet blev mere end det dobbelte, nemlig 156. De positive erfaringer gør, at ordningen fortsætter i 2017 på de 4 skoler - og der kommer to nye steder til i efteråret 2017.

Formål

Tankerne bag Projekt Åben Hal er, både at gøre det nemmere at dyrke sport for alle dem, som bor i Roskilde Kommune og at få udnyttet de tider, hvor idrætshaller står ledige rundt om i kommunen.

Kort om projektet

Projekt Åben Hal var et delprojekt under Idræt for Alle 2014-16, som Roskilde Kommune var udvalgt til af Kulturministeriet og Nordea-Fonden.

I Projekt Åben Hal undersøgte vi, hvordan sale og haller i praksis kan bruges i de perioder, hvor de står tomme og ikke bruges af foreninger og skoler. Blandt andet så vi på alternative åbningstider f.eks. i ubrugte ydertimer og før skolestart, i weekender og ferier. Alt i alt opnå en bedre udnyttelse af faciliteterne. Inspirationen kommer fra Københavns Kommune, der i flere år har haft stor succes med selvorganiseret idræt, hvor borgerne booker haltid og betaler med dankort. Samtidig er der i Roskilde Kommune et politisk ønske om at optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter og anlæg.

Senest opdateret

16.09.2019